Otrzymanie spadku po zmarłym niejednokrotnie rodzi wiele problematycznych kwestii. Cała procedura musi zostać przeprowadzona z poszanowaniem praw spadkobierców oraz obowiązujących norm prawnych. w sytuacji, gdy do przyjęcia spadku dochodzi w czasie spotkania w kancelarii notarialnej możliwe jest wydanie tzw. aktu poświadczenia dziedziczenia.

Jak wygląda procedura sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia?

Akt poświadczenia dziedziczenia to dokument potwierdzający nabycie przyznanego spadku po zmarłym. Oczywiście, aby jego wydanie było możliwe, konieczne jest, aby w czasie sporządzania obecni byli wszyscy spadkobiercy, którym przysługuje spadek po zmarłym. Bardzo ważne jest, aby w sporządzonym dokumencie prawnym zostały wskazane wszystkie osoby uprawnione do otrzymania majątku spadkowego. Konieczne jest również wskazanie ich poszczególnych udziałów. Zgodnie z obowiązującą literą prawa, notariusz nie może sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia, gdyby choćby jedna z osób należąca do kręgu zainteresowanych wyraziła sprzeciw. W takich przypadkach nieuniknione jest skierowanie sprawy do sądu. nie jest to jedyna sytuacja, kiedy przygotowanie dokumentu jest niemożliwe. Notariusz musi odmówić czynności prawnych w chwili, gdy sprawa spadkowa została wcześniej skierowana na drogę sądową lub okazało się, że zmarły sporządził więcej niż jeden testament i nie zostały one wzięte pod uwagę.

Zestaw dokumentów niezbędnych do podpisania aktu poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia to niezbędny dokument przy rozwiązywaniu niezałatwionych spraw po zmarłym. Przykładem jest przeprowadzenie sprawiedliwego podziału posiadanych pieniędzy na koncie bankowym, zmiana właściciela pojazdu, zarządzanie nieruchomościami itp. W większości przypadków do sporządzenia dokumentu dochodzi na jednym spotkaniu. Warto jednak zaznaczyć, że w celu ominięcia komplikacji konieczne jest przygotowanie niezbędnych dokumentów, wśród których wymienia się m.in.: akt zgonu, akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci oraz dokumenty tożsamości poszczególnych spadkobierców. Akt poświadczenia dziedziczenia staje się ważny w chwili, kiedy notariusz wprowadzi go do Rejestru Spadkowego PL.