Wraz z zawarciem związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa, o ile nie została zawarta umowa majątkowa małżeńska wprowadzająca ustrój rozdzielności majątkowej. Oznacza to, że wszystkie rzeczy nabyte w trakcie małżeństwa uznawane są za wspólne. W przypadku rozwodu konieczny jest podział majątku, którym zajmuje się nasza Kancelaria Notarialna zlokalizowana w mieście Katowice. Z prawnego punktu widzenia, podział majątku objęty aktem notarialnym jest wtedy gdy w skład majątku wspólnego wchodziła nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu czy prawo użytkowania wieczystego gruntu. W takim przypadku ustalony podział majątku przyjmie postać aktu notarialnego wydanego przez naszą Kancelarię Notarialną. Musimy zaznaczyć, że podział majątku u notariusza możliwy jest, kiedy małżonkowie dojdą pomiędzy sobą do porozumienia. Co najważniejsze, otrzymanie aktu notarialnego zajmuje zaledwie parę dni. Nasza Kancelaria Notarialna w mieście Katowice gwarantuje szybkie działanie oparte na rzetelnej wiedzy i doświadczeniu!

Podział majątku u notariusza – sprawnie, rzetelnie i legalnie

Podział majątku, a dokładniej mówiąc sporządzany przez nas akt notarialny w tym przedmiocie, spełnia wszystkie wymagania stawiane przez obowiązujące przepisy prawne. Dzięki temu ograniczają Państwo konieczność prowadzenia długich postępowań sądowych. Otrzymanie między innymi nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu przez jednego z małżonków musi zostać wpisane do księgi wieczystej. Głównym zadaniem naszej Kancelarii Notarialnej jest działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, mając na uwadze dobro Państwa interesów. Poza świadczeniem tego typu usług dokładamy wszelkich starań, aby nasi Klienci mieli jasność podejmowanych działań, a także świadomość konsekwencji prawnych. Notariusz dokładnie zapoznaje się z powierzoną sprawą, dzięki czemu zyskują Państwo pewność, że zaproponowane rozwiązanie, a tym samym podział majątku będzie jak najkorzystniejszy.

Kancelaria Notarialna oferuje fachowe doradztwo zainteresowanym z miasta Katowice

Nasza Kancelaria Notarialna mieszcząca się w mieście Katowice świadczy rzetelne i merytoryczne podejście niezależnie od stopnia skomplikowania powierzonej sprawy. Przed spotkaniem osobistym zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy. Notariusz wskaże Państwu, jakie dokumenty należy skompletować, aby podział majątku oraz sporządzenie aktu notarialnego i następnie wydanie wypisu aktu notarialnego było możliwe. Jako urzędnicy państwowi dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie czynności notarialne realizowane były z zachowaniem najwyższych standardów. Co więcej, nasze działania opieramy na kodeksie etyki zawodowej, co przekłada się na profesjonalną ochronę Państwa dóbr. Nasza Kancelaria Notarialna stoi na straży interesów wszystkich zainteresowanych Klientów z miasta Katowice i okolice. Poza przygotowaniem aktu wskażemy, czy po Państwa stronie leży obowiązek podjęcia jeszcze innych, dodatkowych czynności prawnych związanych z podziałem majątku. Zapraszamy do kontaktu!