Otrzymanie spadku po zmarłym niejednokrotnie rodzi wiele problematycznych kwestii. Cała procedura musi zostać przeprowadzona z poszanowaniem praw spadkobierców oraz obowiązujących norm prawnych. w sytuacji, gdy do przyjęcia spadku dochodzi w czasie spotkania w kancelarii notarialnej możliwe jest wydanie tzw. aktu poświadczenia dziedziczenia. Jak wygląda procedura sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia? Akt poświadczenia dziedziczenia to dokument potwierdzający nabycie przyznanego spadku po zmarłym. Oczywiście, aby jego wydanie było…

Spisywanie protokołów notarialnych to jedna z najważniejszych czynności prawnych określona przez art. 104 ustawy z dnia 14.02.1991 r. Prawo o notariacie. Z przepisów wynika, że protokół notarialny, posiadający formę aktu notarialnego, podlega spisaniu w ściśle określonych sytuacjach. Przygotowany protokół zawiera szczegółowy opis przebiegu spotkania, podejmowanych czynności i ustalonych decyzji. Kiedy wymagane jest sporządzenie protokołu w formie aktu notarialnego? Konieczność sporządzenia protokołu wynika z obowiązujących przepisów. W większości…

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Najprościej mówiąc, oznacza to, że cały dobytek, jaki małżonkowie zdobędą w trakcie trwania ich związku małżeńskiego, uznawany jest za wspólny. Aktualnie wiele par decyduje się na podpisanie umowy majątkowej małżeńskiej, czyli dokumentu regulującego…