Notariusz Chorzów

Nasza Kancelaria notarialna świadczy pomoc wszystkim zainteresowanym Klientom w tym również z miasta Chorzów. Pomagamy nie tylko w sporządzaniu dokumentów, ale także udzielamy informacji, tłumaczymy zawiłe przepisy prawne oraz wyjaśniamy, jak prawidłowo powinny zostać załatwione wszelkie czynności. Notariusz dokłada starań, aby w pełni rozumieli Państwo nasze działania oraz ich konsekwencje prawne. Gwarantujemy nie tylko fachowe podejście zgodne z zasadami etyki zawodowej. Obowiązuje nas tajemnica zawodowa, dzięki czemu każdy Klient w tym również z miasta Chorzów i okolic może mieć pewność, że jego interesy są w pełni bezpieczne. Wykwalifikowany notariusz świadczący usługi w tym również na rzecz Klientów z miasta Chorzów, wykorzystując wieloletnie doświadczenie oraz starannie zdobywaną wiedzę precyzyjnie podchodzi do każdej powierzonej sprawy, traktując każdego z Państwa w sposób indywidualny.

Notariusz pomaga w czynnościach prawnych związanych m.in. z nabyciem lub sprzedażą nieruchomości, podpisywaniem umów majątkowych małżeńskich, zwanych potocznie intercyzami, sporządzaniem testamentu. Co więcej, nasza kancelaria notarialna świadcząca usługi również dla Klientów zamieszkujących w mieście Chorzów zajmuje się sporządzaniem kopii dokumentów, potwierdzanych za zgodność z okazanym dokumentem. Notariusz dokładnie wyjaśnia znaczenie zapisów zawartych w podpisywanych aktach notarialnych.. Doskonale wiemy, że w niektórych przypadkach ich zawiłość wymaga dogłębnego wyjaśnienia. Chronimy naszych Klientów przed składaniem podpisu na dokumencie, który wzbudza wątpliwości. Naszą misją jest prawna edukacja, a tym samym zabezpieczenie Państwa przed poważnymi konsekwencjami prawnymi. Zawsze staramy się znaleźć jak najdogodniejsze rozwiązanie. Notariusz swoje usługi kieruje zarówno do Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców w tym z terenu miasta Chorzów. potrzebujących rzetelnej pomocy prawnej np. przed podpisaniem umowy z kontrahentem.

Notariusz zapewnia bezpieczeństwo Państwa interesów

Notariusze w naszej Kancelarii świadczą usługi dla klientów ze wszystkich miast w tym również z miasta Chorzów. Słuchają potrzeb wszystkich obsługiwanych Klientów, a na podstawie zebranych informacji udzielają porad zgodnych z obowiązującymi przepisami. Mogą Państwo liczyć na naszą skuteczność, a przede wszystkim terminowe realizowanie powierzonych spraw. Notariusz, jako osoba pełniąca zawód zaufania publicznego wskaże także, jakie czynności prawne związane z Państwa interesami są realizowane wbrew powszechnie obowiązującemu prawu. Każdemu Klientowi z miasta Chorzów daje to pewność, że działa zgodnie z literą prawa. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią notarialną wszystkie zainteresowany osoby.

Podstawy prawne

Realizacja czynności

Działalność kancelarii notarialnych regulują przepisy Ustawy Prawo o notariacie. Notariusze dokonują czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez kancelarie notarialne zgodnie z prawem, mają moc dokumentu urzędowego.

Akty notarialne

Sporządzamy akty notarialne potwierdzające dokonanie wybranych czynności prawnych.

Protokoły

Spisujemy protokoły stwierdzające określone czynności i zdarzenia wywołujące skutki prawne.

Poświadczenia

Sporządzamy poświadczenia zgodności kopii, odpisu, wyciągu oraz własnoręczności podpisu i odcisku palca.

EPS

Podejmujemy czynności dotyczące europejskiego poświadczenia
spadkowego.

Czynności notarialne przeprowadzane są w siedzibie kancelarii notarialnej. Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, czynności notarialne mogą być dokonywane przez notariuszy również poza Kancelarią.

Kancelaria Notarialna notariuszy Zuzanny Wojtaszek – Bałazińskiej i Kingi Bednarz-Wysockiej urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 19:00.

Po wcześniejszym uzgodnieniu osobistym, telefonicznym bądź mailowym, jesteśmy do Państwa dyspozycji w dogodnym dla Państwa terminie.